Uurimise korraldamine

Uurimise korraldamine Vaata suuremalt

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise korraldamine.

Lisainfo

Add to wishlist

Lisainfo

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise korraldamine, sh:

  • suhtlemine Tööinspektsiooniga
  • tegurite välja selgitamine, mis viisid tööõnnetuse või kutsehaigestumiseni
  • vajalike uurimistoimikute ja/või dokumentide koostamine

Seotud tooted